Tranhult 1:2

Skogsfastighet 105 ha utan byggnader. Jakt- och fiskerätt. Välskötta ungskogar.

Arealer
Skogsmark 82.1 ha
Åkermark 1.5 ha
Impediment 13.7 ha
Övrig areal 7.4 ha
Totalt 104.7 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint