Hästerhult 1:6, 1:8

Två fastigheter i ett väl samlat skifte. Bra vägnät och stor andel ungskogar på tillväxt. Äldre gårdscentrum samt stuga från 2007.

Arealer
Skogsmark 66 ha
Åkermark 6 ha
Betesmark 2.5 ha
Impediment 26.3 ha
Övrig areal 1.6 ha
Totalt 102.4 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint