Grabbelund 1:2

Enskilt belägen lantgård benämnd "Erikslund". Bra boende endast 3 km väster om Burseryd. 15,1 ha skog och 4,6 ha inägomark. Jakten är tillgänglig för ny ägare.

Arealer
Skogsmark 15.1 ha
Åkermark 2.6 ha
Betesmark 2 ha
Impediment 3 ha
Övrig areal 0.4 ha
Totalt 23.1 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint