Långaryds-Åker 2:2, del av

Obebyggt skogsskifte med 500 meter strand mot Stora Färgen. Stor andel växtkraftiga ungskogar, bra vägnät.

Arealer
Skogsmark 47 ha
Impediment 4.2 ha
Övrig areal 0.6 ha
Totalt 51.8 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint