Rönnskog 2:3

Mindre gård med bra läge för permanentboende ca 5 km söder om Torup. Gården är vackert belägen på östra sidan av Nissans dalgång och har strandrätt i Nissan.

Arealer
Skogsmark 4.5 ha
Åkermark 6.1 ha
Betesmark 0.4 ha
Övrig areal 1 ha
Totalt 12 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint