Svanabyn 3:10

Goda möjligheter till både jakt och fiske. Området runt Svanabyn är ett av de björntätaste i landet och erbjuder mycket bra björnjakt. Fastigheten ingår i Sallsjöåsystemets FVO med fiske i ett flertal större sjöar och mindre oreglerade åar.

Arealer
Skogsmark 4.8 ha
Betesmark 1.1 ha
Impediment 55.7 ha
Övrig areal 0.3 ha
Totalt 61.9 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint