Axelås 1:15, del av

Välarronderat obebyggt skogsskifte ca 7 mil norr om Östersund. Stor andel plant- och ungskogar på tillväxt. Jakträtt i Ottsjöns VVO. Fiskerätt.

Arealer
Skogsmark 96.5 ha
Impediment 31.1 ha
Övrig areal 0.8 ha
Totalt 128.4 ha

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint