Axelås 1:15, del av

Välarronderat obebyggt skogsskifte ca 7 mil norr om Östersund. Stor andel plant- och ungskogar på tillväxt. Jakträtt i Ottsjöns VVO. Fiskerätt.

Arealer
Skogsmark 96.5 ha
Impediment 31.1 ha
Övrig areal 0.8 ha
Totalt 128.4 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint