Jälluntofta-Tånga 1:4

Skogsfastighet utan byggnader belägen i tre skiften sydost om Jälluntofta kyrka. Jakt- och fiskerätt.

Arealer
Skogsmark 32.8 ha
Åkermark 1 ha
Betesmark 0.5 ha
Impediment 3.4 ha
Övrig areal 1.1 ha
Totalt 38.8 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint