Hjälshammar 4:10, 6:4

Gård med strandrätt till Vidöstern belägen ca 6 km söder om Värnamo. Kan förvärvas av juridisk person. Jakt- och fiskerätt. Prisidé 6,5 milj.

Arealer
Skogsmark 41.8 ha
Åkermark 4 ha
Betesmark 5.6 ha
Impediment 2.1 ha
Övrig areal 1.8 ha
Totalt 55.3 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Bilder

Made by Doubleint