Bäjaryd 1:2, del av

Gård högt belägen i ett öppet landskap ca 7 km söder om Reftele. Bra bonitet, stor andel ungskogar på tillväxt.

Arealer
Skogsmark 30.1 ha
Åkermark 2.4 ha
Betesmark 1.4 ha
Impediment 1.4 ha
Övrig areal 1.6 ha
Totalt 36.9 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint