Lida 3:6

Mindre skogsgård väl samlad i ett skifte med ca 400 meter strandrätt i Lången. Ostört läge med egen väg fram till gårdscentrum. Fastigheten är högt belägen med en vidsträckt utsikt.

Arealer
Skogsmark 17.7 ha
Åkermark 1.3 ha
Impediment 4.4 ha
Övrig areal 0.1 ha
Totalt 23.5 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint