Fröböke 5:1

Kulturhistoria vid Fylleåns strand med bostadshus, mjölnarbostad, kvarn, stall och smedja. 12 km från Simlångsdalen.

Prisidé 1 000 000 kr

 

Arealer
Skogsmark 0.5 ha
Åkermark 0.45 ha
Betesmark 0.25 ha
Övrig areal 0.5 ha
Totalt 1.7 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint