Skogaryd 1:4

Gård med bostad totalrenoverad 1993 och med verkstad/maskinhall uppförd 2000. Bördig skogsmark med jämn åldersfördelning och god åtkomst. Älg och småviltsjakt på 1 200 ha!

Arealer
Skogsmark 55.9 ha
Åkermark 3.4 ha
Betesmark 3.8 ha
Impediment 5.8 ha
Övrig areal 0.8 ha
Totalt 69.7 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint