Håknaryd 1:17

Välskött obebyggd skogsfastighet i ett skifte med god åtkomst,

6 200 m³sk.

 

Prisidé 3 300 000 kr

Arealer
Skogsmark 36.7 ha
Åkermark 2.3 ha
Impediment 0.1 ha
Övrig areal 0.5 ha
Totalt 39.6 ha

Karta

Video

Bilder

Made by Doubleint