Fagerås 1:1

Större skogsgård med modern mangårdsbyggnad. Stor andel gammal skog samt välskötta ungskogar.

Arealer
Skogsmark 77 ha
Åkermark 1 ha
Betesmark 0.5 ha
Impediment 20.2 ha
Övrig areal 2.7 ha
Totalt 101.4 ha

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint