Stålebo 1:8, del av

Vackert läge med strandrätt i Acksjön. Enklare ängslada, i övrigt obebyggd. Mycket goda jaktmöjligheter då fastigheten ger möjlighet till medlemsskap i jaktklubb med älg- och småviltsjakt på ca 900 ha.

Arealer
Skogsmark 29.8 ha
Betesmark 5.7 ha
Impediment 6.4 ha
Totalt 41.9 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint