Jälluntofta-Tånga 1:5

Skogsmarken är väl fördelad mellan de olika huggningsklasserna. 1 200 m³sk S1 och S2. Gränsar mot två gölar.

Arealer
Skogsmark 31.9 ha
Åkermark 1 ha
Betesmark 2.5 ha
Impediment 11 ha
Totalt 46.4 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint