Karaby 5:15

Skogsfastighet 11 ha i ett skifte. Fastigheten är belägen mellan Sporda, Jälluntofta och Kållerstad.

Arealer
Skogsmark 9 ha
Impediment 1.8 ha
Övrig areal 0.1 ha
Totalt 10.9 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint