Saxhult 1:1

Gård 84 ha ca 17 km öster om Värnamo. Bra boende och ingen genomfartsväg.

Arealer
Skogsmark 59.4 ha
Åkermark 5 ha
Betesmark 5.9 ha
Impediment 11.6 ha
Övrig areal 1.2 ha
Totalt 83.1 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint