Mjogaryd 1:36, 4:3

158 ha med välskött skog och strandrätt till sjön Flaten och Storån. Fastigheten är belägen ca 6 km norr om Hillerstorp i byn Mjogaryd.

Arealer
Skogsmark 145.1 ha
Åkermark 5.8 ha
Betesmark 2 ha
Impediment 3.9 ha
Övrig areal 1.1 ha
Totalt 157.9 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint