Marbäckshult 1:2, 1:9, 1:11

Större skogsfastighet med bra åtkomst i två närliggande skiften mellan Simlångsdalen och Oskarström. Väletablerade ungskogar, virkesrika äldre gran- och bokskogar. 

Arealer
Skogsmark 89.5 ha
Åkermark 1.7 ha
Impediment 13.9 ha
Övrig areal 1.7 ha
Totalt 106.8 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint