Kogstorp 1:3, del av

Bördiga marker med bonitet på 10,0 m³sk/ha, bra vägnät samt en stor andel växtkraftiga ungskogar.

Arealer
Skogsmark 32.6 ha
Impediment 0.9 ha
Övrig areal 15 ha
Totalt 48.5 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint