Glöshult 1:7

Välskött och bördig skogsfastighet i ett skifte 10 km väster om Torup. Torpstuga med avskilt läge. Mycket bra vägnät.

Arealer
Skogsmark 28.3 ha
Impediment 2.5 ha
Övrig areal 1.1 ha
Totalt 31.9 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint