Glöshult 1:7

Välskött och bördig skogsfastighet i ett skifte 10 km väster om Torup. Torpstuga med avskilt läge. Mycket bra vägnät.

 

Priside 3,5 milj kr

Arealer
Skogsmark 28.3 ha
Impediment 2.5 ha
Övrig areal 1.1 ha
Totalt 31.9 ha

Karta

Video

Bilder

Made by Doubleint