Önshult 1:1

Vackert och enskilt belägen skogsgård. Gården gränsar till Dala Mosse och är belägen ca 2 mil nordost om Värnamo.

Arealer
Skogsmark 54.3 ha
Betesmark 0.7 ha
Impediment 17.1 ha
Övrig areal 1 ha
Totalt 73.1 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint