Färle 2:1

Mindre gård beleägen mellan Torskinge och Dannäs norr om sjön Bolmen.

Arealer
Skogsmark 14.6 ha
Åkermark 1.5 ha
Betesmark 1.5 ha
Impediment 0.6 ha
Övrig areal 0.6 ha
Totalt 18.8 ha

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint