Skogsgärde 1:3

Vackert belägen skogsgård med bra bostadshus och gedigna maskinhallar med flera användningsområden.

 

Prisidé 4,0 miljoner kr

Arealer
Skogsmark 39.8 ha
Betesmark 4.8 ha
Impediment 1.7 ha
Övrig areal 2.9 ha
Totalt 49.2 ha

Karta

Video

Bilder

Made by Doubleint