Gassljunga 1:23, 1:43

Mindre gård med äldre byggnader och strand i Östersjön. Virkesrika skogar, fiskerätt i Nissan och flera sjöar.

 

Prisidé 3,5 milj kr

Arealer
Skogsmark 25.9 ha
Åkermark 3 ha
Betesmark 1.5 ha
Impediment 1.7 ha
Övrig areal 0.8 ha
Totalt 32.9 ha

Karta

Video

Bilder

Made by Doubleint