Sörgården 1:13

Väskött skogsfastighet belägen strax väster om Skillingaryds tätort. Inga byggnader. Ett skifte. Jakten är tillgänglig för ny ägare.

Arealer
Skogsmark 51 ha
Impediment 6.3 ha
Övrig areal 3.8 ha
Totalt 61.1 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint