Godhult 1:13

Representativ gård om 90 ha med mangårdsbyggnad i äldre stil. Bördiga skogsmarker med gräns i Holmsjön. Tillfälle för juridisk person att köpa en skogsfastighet.

Arealer
Skogsmark 78.9 ha
Åkermark 4.2 ha
Betesmark 5.2 ha
Impediment 0.4 ha
Övrig areal 1.9 ha
Totalt 90.6 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint