Virvhult 1:5

Skogsgård 113 ha med två bostadshus och ladugård. Gården är belägen mellan Skillingaryd och Valdshult. Marken som ligger i ett skifte gränsar i sydöstra delen till Pinnarebäcken. Jakt- och fiskerätt.

Arealer
Skogsmark 94.5 ha
Åkermark 2 ha
Betesmark 1.3 ha
Impediment 11.2 ha
Övrig areal 3.8 ha
Totalt 112.8 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Bilder

Made by Doubleint