Lanna 13:1 mfl

 

1800-tals gård med närhet till vacker natur, golfbana och High Chaparral mm. Två skiften. Jakt- och fiskerätt.

 

Arealer
Skogsmark 16.4 ha
Åkermark 4.2 ha
Impediment 1.6 ha
Övrig areal 0.8 ha
Totalt 23 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint