Holseryd 1:6

Skogsfastighet med mycket god arrondering och bra vägnät. Gårdscentrum med bostadshus, lada och uthus med avskilt läge endast 30 meter från Kungsvekaån.

Arealer
Skogsmark 39.1 ha
Impediment 13.7 ha
Övrig areal 1.1 ha
Totalt 53.9 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint