Nädhult 3:7, del av

Liten gård utanför Kinnared

Arealer
Skogsmark 0.3 ha
Åkermark 0.6 ha
Övrig areal 0.4 ha
Totalt 1.3 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint