Helmershus 5:16 del av

Lämplig gård för boende med mindre djurhållning, jakt, fiske och skogsbruk. Strandrätt till Vidöstern. Gränsar till detaljplanerade områden.

Arealer
Skogsmark 13.9 ha
Åkermark 9 ha
Betesmark 7.1 ha
Impediment 1.7 ha
Övrig areal 1.2 ha
Totalt 32.9 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint