Gassljunga 1:23, 1:43

Gård i Långaryd om 25,8 ha skog och 4,5 ha inägomark. Gårds-centrum med äldre byggnads-bestånd, strandrätt i Östersjön. Fiskerätt i Nissan och flera sjöar.

Arealer
Skogsmark 25.8 ha
Åkermark 3 ha
Betesmark 1.5 ha
Impediment 1.8 ha
Övrig areal 0.8 ha
Totalt 32.9 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint