Släthult 1:6

Naturskönt belägen gård ca 15 km öster om Värnamo. Markerna är omväxlande med barr- och lövskogar varvat med åkrar, hagmarker och myrar. Lämplig gård för boende med mindre djurhållning och skogsbruk. Jakten är tillgänglig för ny ägare.

Arealer
Skogsmark 26.2 ha
Åkermark 4.5 ha
Betesmark 2.4 ha
Impediment 16.9 ha
Övrig areal 1.1 ha
Totalt 51.1 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint