Bäjaryd 1:8

Gård 24 ha belägen ca 7 km sydväst om Reftele och strax söder om skolan Stora Segerstad Naturbrukscentrum. Ett skifte. Bostaden har varit obebodd sedan 2015. Lämplig gård för mindre djurhållning och skogsbruk.

Arealer
Skogsmark 17.5 ha
Åkermark 2.4 ha
Betesmark 2 ha
Impediment 1.6 ha
Övrig areal 0.5 ha
Totalt 24 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint