Åhult 1:3

Vackert belägen och välskött skogsfastighet med strandrätt till Torgasjön och Pinkån. Inga byggnader. Bonitet 9,2.

Arealer
Skogsmark 53.7 ha
Åkermark 2 ha
Impediment 1.1 ha
Övrig areal 2.2 ha
Totalt 59 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint