Prosteköp 1:13

Lantgård 45 ha i byn Prosteköp, ca 2 km väster om Lidhult. Markerna är omväxlande med barr- och lövskogar varvat med åkrar, hagmarker och myrar. Lämplig gård för boende med mindre djurhållning och skogsbruk. Jakt- och fiskerätt.

Arealer
Skogsmark 34.2 ha
Åkermark 5 ha
Betesmark 1.6 ha
Impediment 0.5 ha
Övrig areal 4 ha
Totalt 45.3 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint