Sjöaslätt 1:3

Fastighet med självverksam säljare vilket resulterat i välskötta gallringar och ungskogar. God volym- och värdetillväxt då 57 % av arealen utgörs av gallringsskog i åldern 20 till 50 år.

Arealer
Skogsmark 27.7 ha
Impediment 8.5 ha
Övrig areal 0.6 ha
Totalt 36.8 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint