Sandåkra 1:3

Skogsfastighet i ett skifte med äldre torpstuga och gräns mot Lillasjön. Högt virkesförråd och jämn åldersklassfördelning. 2 300 m³sk inom hkl S2 möjliggör ett bra likviditetsflöde.

Arealer
Skogsmark 24.9 ha
Betesmark 2 ha
Impediment 0.3 ha
Övrig areal 0.7 ha
Totalt 27.9 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint