Ulås 4:4, 8:1 del av

Skosfastighet belägen i ett skifte ca 7 km norr om Bor samhälle på östra sidan av sjön Hindsen.

Arealer
Skogsmark 28.5 ha
Impediment 6.1 ha
Övrig areal 0.1 ha
Totalt 34.7 ha

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint